Kansanmiehen kuvaus Mikkelin pitäjän liikenneoloista keväältä 1863

Seutuwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun


"Meidän piti 12 p:nä toukokuuta 1863 käydä Laatikkalan tilalla N:o 23 Wehmaskylässä, ehkä noin 5 wenäjän wirstaa Kalwitsasta. 'Pääsekö sinne kärrillä', kysyttiin Kalwitsalta. 'Ei ollenkaan' wastasi hän. ' No, päässööhän ratsain - löytyykö talossa satulaa'? 'Kyllähän satula taitasi olla, waan mitäs sillä tiette, kun ette pääse ratsainkaan', murahti Kalwitsa. 'Miten sinne sitten päästään, sillä mäntäwä sinne on, ja mahdoton tässä rospuutossa on kulkea jalkasinkin'. 'No, kun ette lentää osanne, hywä herra, niin teidän on täytyminen käydä'. - Täydyimme siis kahden miehen lähteä jalan, kontti selässä. Oikeen kummastutti ja hirwitti yhdeksännentoista wuosisadan tähän kuluttua, melkeen koti-nurkissaan, ei paljon päälle pari peninkulmaa kaupunnista, wielä nähdä niin julman awaroita, raakoja ja autioita rahka-soita ja korpija, joita sinä päiwänä täyty kaalaa polwija myöten wedessä, wirsta-määrijä palikka-poluilla, arwaamattomilla waiwoilla harwoilta, waan ahkeroilta asukkailta, joilla muutoin olisi mahdotonta saada ruumistakaan wihittyyn maahan, tehty siis sillä tawoin, että puita, enimmäkseen osaksi hirsiä, oli pitkin matkaa pantu ristiin soillen, joista routa harwoina kesinä sulaa. Mokomata reissua emme ole tehneet muualla, kuin jos Kangasniemen pitäjässä, Pölläkän kylään männessä, jossa tokin useammissa paikoissa saatiin istua hewosen selässä."


Lähteet

  • Wirilander, Kaarlo, Savo kaskisawujen kautena 1721-1870. Savon historia III. Toimituskunta Ilmari Salomies, Kauko Pirinen, Martti Ruutu, Heikki Waris, Kaarlo Wirilander. Savon Säätiö. Savon Sanomain Kirjapaino Oy, Kuopio 1960. s. 545-546. Alkuperäinen teksti: 'Mikkelin Wiikko-Sanomia' N:o 23/1864, "Sananen nykysessä köyhässä ajassa".
© Internetix / Heikki Myyryläinen / Mikkeli-seura


Henkilökohtaiset työkalut
Vipuvoimaa EU:lta
Vipuvoimaa EU:lta

Mikkelin seudun
kulttuuriperintöohjelma