Luokka:Kouluympäristön tutkimus alakoulu

Seutuwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Luo tähän kategoriaan. Nimi:Tehtäviä alakouluun luokkatilan, koulurakennuksen, koulupihan ja sen lähiympäristön tutkimiseen.

Sisällysluettelo

Opettajalle

Kouluympäristön tutkimus ohjaa oppilasta tekemään havaintoja arkisesta ympäristöstään, joka muuten saattaisi mennä kulttuuriperinnön kannalta liian lähellä olevana ja arkisena ohi. Olennaista on vaihtelevien tutkimusten avulla tarkastella lähemmin omaa päivittäistä ympäristöä ja huomata siinä kulttuuriperintöä.

Osassa tutkimuksia käytetään teknisiä apuvälineitä, osassa mahdollisesti lähdemateriaaleja, osa voidaan tehdä kynä-paperi-linjalla. Tutkimuksen teon vaiheitakin voi oppilaita laittaa kuvaamaan.

Opettaja! Muistathan ohjata oppilaita käyttämään kaikkia aisteja ja olemaan luovia esim. mittausten ja arviointikeinojen suhteen. Yhden lomakkeen tekemiseen menee noin 20 minuuttia. Tavallisessa oppitunnissa ehtii siis antamaan ohjeet ja tekemään pari lomakemuotoista tutkimusta. Ajankäytön suunnittelussa on hyvä huomioida tutkimusten jälkikäsittely

Alle on listattu huomioitavia asioita sekä, mitä etukäteisvalmisteluja tai materiaaleja tehtävään tarvitsee.

Mielikuvakartta koulumatkasta:
Koulumatkan tarkkailun voi antaa oppilaille vaikka kotitehtäväksi. Lopulta mielikuvakartta piirretään muistikuvien perusteella ilman varsinaisia karttoja.

Oma elinpiiri:
Kaupungin karttoja sekä kaupungin osan tarkempia karttoja. Opaskartasta tehdyt monisteet käyvät hyvin. Koontia varten karttakuva voidaan heijastaa tykillä seinälle, johon oppilaat merkitsevät teipein nimensä avulla oman elinpiirinsä.
Omien elinpiirien tutkiminen ja luokkakoonti olisi tehtävissä kokonaan digitaalisesti esim. Google Maps-karttapalvelun avulla. Se tosin vaatii kirjautumisen ja on siten ihan oma problematiikkansa.
Esim toteutus 3 lk. ja 6 lk. Jos kolmannella luokalla tehdyt työt olisivat tallessa tai tarkoituksella talteen kuvattuina, voisi niistä vertailla, onko oppilaan oma elinpiiri laajentunut alakouluvuosina.

Kymmenen kuvaa koulupihasta:
Oppilas tai oppilaspari tarvitsee kameran tai muun kuvalaitteen. Tehtävä voidaan toteuttaa esim. muutaman kerran oppilaan peruskoulun aikana aina tarkastelualuetta laajentaen.

Koulun ääniympäristö:
Tarvitsee äänenvoimakkuutta mittaavan laitteen tai desibelimittarisovelluksen ipadiin. Ryhmiä/pareja voi laittaa mittaamaan eri oppitunteja, eri paikkoja lähitien varresta. Ajallista vertailua olisi hyvä tehdä esim. ruuhka-ajan ja sen ulkopuolisen ajan välillä. Desibeli-mittausten jälkeen voi keskustella esim. taustamelusta luokassa, melusta saasteena tai turvallisesta äänenvoimakkuudesta.

Ääniefektit:
Tarvitsee ääntä tallentavan laitteen. Tallennetaan kokeiluja tuottaa keinotekoisesti luovilla tavoilla erilaisia luonnon ääniä esim sadetta, tuulta, ukonilmaa.
Lomaketehtävät

Lomake luokkatilan inventointiin:
Voidaan tehdä ryhmissä, pareissa tai yksittäin. Ryhmä voi valita itse työnjakoaan, kuka kirjoittaa, kuka laskee, kuka piirtää jne. Inventoitavia luokkatiloja voi koulusta olla monia. Inventoinnin jälkeen tarkastellaan luokassa yhdessä, mitä havaittiin.

Lomake koulurakennuksen tutkimiseen sisältä ja lähdemateriaalin avulla:
Tarjolla lähdemateriaaliksi voi olla esim koulun historiikki tai muu vastaava teos. Tehtävä voidaan tehdä sekä yksin, pareittain että ryhmissä. Isommassa koulussa ryhmän tutkittavana voi olla yksi kerros tai rakennuksen yksi siipi. Lomakkeen kohta, muut havainnot, voi tuoda tiettäväksi, jos joku paikka onkin rikki. Haastavan version piirroksella tavoitellaan vapaamuotoista kaaviokuvaa koulun tilojen sijoittumisesta rakennuksessa tai isommissa yksiköissä kerroksessa. Helpomman version tuotos on paljon vapaampi. Muut havainnot kohtaan voi jatkaa, mikäli tila varsinaisessa laatikossa ei riitä.

Lomake koulurakennuksen tutkimiseen ulkoa käsin:
Tehtävä voidaan toteuttaa yksin, pareittain tai ryhmissä. Kameroita voi käyttää muistintukena yksityiskohtien tallentamisessa. Samalla voi tulla materiaalia koulun julkaistavaksi koulun verkkosivuilla tai blogissa.

Lomake koulun piha-alueen tutkimukseen:
Tehtävän voi tehdä parhaiten ryhmissä tai pareittain. Mittaamista varten varattava heittolajien mittanauha esim. 50 m. Askelmittaaminen toimii arviointivälineenä myös. Mittaustulosten tai arviointien oikeaa suuruusluokkaa voi jälkikäteen arvioida kartan avulla. Pihan tutkimuksen jälkikäsittelyä voi jatkaa tehtävällä koulun pihan parannusehdotuksista.

Lisävinkkejä koulun tutkimiseen toiminnallisesti.


Tehtäviä

Mielikuvakartta koulumatkasta

 • 1. Ei saa käyttää oikeaa karttaa.
 • 2. Piirretään pelkkien muistikuvien perusteella.
 • 3. Ei tarvitse käyttää varsinaisia karttamerkkejä.


Apukysymyksiä
 • Mitä on tien oikealla puolella?
 • Mitä on tien vasemmalla puolella?
 • Millaisia mutkia koulureitillä on?
 • Millaisia risteyksiä koulureitti ylittää?


Oman elinpiirin selvittäminen

 1. Merkitse kartalle kotitalosi. Merkitse rastein itsellesi tärkeitä tapahtumapaikkoja. Esim. puistoja, pihoja, harrastepaikkoja, kaverien koteja. Rajaa kartalle alue, jolla saatat liikkua päivittäin tai viikoittain. Näin rajautuu oma elinpiirisi.
 2. Merkitse elinpiirisi alueella a) epäviihtyisiksi ja b) viihtyisiksi kokemiasi paikkoja. Mieti kullekin kuvaava adjektiivi.


Kymmenen kuvaa koulupihasta

 1. Kuvaa itselle merkityksellisimpiä paikkoja ja kohteita koulupihaltasi.
 2. Valmistaudu kertomaan muulle luokalle, miksi kolme valitsemistasi kohteista ovat juuri niitä merkityksellisimpiä.


Koulun ääniympäristö

(pari-/ryhmätyöskentely)
 1. Mittaa ja seuraa äänen voimakkuutta luokassa ipadin/älypuhelimen desibelimittarilla. Erittele tutkimasi perusteella, miten äänenvoimakkuus vaihtelee tunnin eri vaiheissa ja
 2. välituntisiirtymätilanteissa. Muista olla itse hiljaa mitatessasi, ettet pilaa mittaustuloksia.
 3. Mittaa äänenvoimakkuutta myös välitunnilla. Kuuluuko pihalta muita ääniä kuin ihmisten ääniä? Onko koulun lähiympäristössä jotain jatkuvan äänen/melun lähteitä?
 4. Vaihe kolme suoritetaan pareittain tai pienessä ryhmässä. Yksi mittaa laitteella äänenvoimakkuutta ja toinen laskee ohiajavien autojen määrän tukkimiehen kirjanpidolla.
 5. Tarkkailujakson kesto esim 10 minuuttia. 10- minuutin jaksoja voi mitata eri aikoina päivää.
 6. Ole varovainen tienvarressa toimittaessa.


Ääniefektit

Tallenna luovilla tavoilla tuotettuja keinotekoisia luonnon ääniä esim. sadetta, tuulta ja ukkosenjyrinää.


Koulurakennus aistien, tuntemusten ja mielikuvien armoilla

 1. Kiertele koulurakennusta sisä- ja ulkopuolelta. Havainnoi koulua kaikin aistein. Katsele, kuuntele, tunnustele, haistele, aisti kaikkea kouluusi liittyen.
 2. Arvioi rakennuksen ja tilojen miellyttävyyttä, valoisuutta, mukavuutta, äänimaailmaa ynnä kaikkea muuta, mitä pystyt aistiesi ja mielikuviesi perusteella miettimään.
 3. Mieti kierrellessäsi, miten koulurakennusta voisi parantaa.
 4. Tee muistiinpanoja luokassa käytävää keskustelua varten.


Mielipaikka

 1. Mikä on mielipaikkasi koululla? Miksi se on eniten mieleesi?
 2. Mitä paikkaa inhoat? Miksi?
 3. Mikä paikka koulussa on kaunein/mukavin? Miksi?


Miten parantaisit koulusi pihaa?

 1. Mieti, voisiko koulusi pihaa parantaa jollakin yksittäisellä toimenpiteellä?
 2. Parantaisiko toimenpiteesi pihan viihtyvyyttä, turvallisuutta, käytännöllisyyttä vai jotain muuta?
 3. Esittele ehdotuksesi kirjoittamalla otsikolla ”Parannusehdotukseni koulun pihalle” Perustele mielipiteesi.


Maisema-kotitehtävä

 1. Millainen maisema aukeaa oman huoneesi ikkunasta? Kuvaile maisemaa muutamalla virkkeellä.
 2. Pidätkö siitä maisemasta?
 3. Mistä pidät erityisesti siinä maisemassa?
 4. Onko jotain mistä et pidä siinä maisemassa? Miksi?
 5. Mikä on mielipaikkasi kotisi ympäristössä?
 6. Millainen maisema mielipaikassasi on? Kuvaile muutamalla virkkeellä.
 7. Millainen maisema on mielestäsi kaunis?
 8. Mitä mielestäsi ei saa missään nimessä olla kauniissa maisemassa?
 9. Miten voisit auttaa kauniin maiseman kauniina säilyttämisessä?
 10. Mikä muuttaa maisemaa?
 11. Miten kaupunkimaisema ja maaseutumaisema eroavat toisistaan?
 12. Mikä ero puolestaan on kulttuurimaisemalla ja luonnonmaisemalla?
 13. Miten ajan kuluminen näkyy maisemassa?
 14. Hahmottele kotisi ikkunasta näkyvä maisema. Väritä se puuvärein/liiduin. Maisemahahmotelma voidaan tehdä erilliselle paperille tai allaolevaan tilaan.


Tässä luokassa ei ole sivuja eikä tiedostoja.

Henkilökohtaiset työkalut
Vipuvoimaa EU:lta
Vipuvoimaa EU:lta

Mikkelin seudun
kulttuuriperintöohjelma