Mikkelin läänin perustamisasiakirja

Seutuwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Me Nicolai, Jumalan Armosta, Keisari ja Itsevaltijas yli kaiken Venäjän Maan, Suomen Suuriruhtinas y.m. Teemme tiettäväksi: että niinkuin Meidän Armollisen tutkintomme alle on tullut kuinka Suomen Suuriruhtinaan maan nykyinen jakaus Maaherran Lääneihin ei ole kaikin osin sovitettu maan paikkain eri laadun, ja niiden välillä olevain matkain ja kulkuin jälkeen, joka asia on ollut usiammalla tavalla hankala Suomalaisille alamaisillemme, maakunnan huoneen hallituksen ja lakiasiain toimituksen vuoksi, suinkin sitten kuin Helsingin kaupunki on nyt Suomen Suuriruhtinaan Pääkaupunkina ja hyväksi nähtyämme muuttaa samaan kaupunkiin Lääninhallituksen Uudenmaan ja Hämeenlinnan läänissä, niin olemme ME sen tähden tämän kautta tahtoneet Armossa säätää ja asettaa, että Suomen Suuren Ruhtinaanmaa täst' edes tulee olemaan jaettu seuraaviin kahdeksaan Maaherran alouteen, nimittäin, Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeenlinnan, Viipurin, St. Mikkelin, Kuopion, Vaasan, niin myös Oulun ja Kajaanin Lääneihin.

Ja koska tämän sivussa ei ole taitanut jäädä Meidän Armollisesta vaarinpidostamme, että Suomenmaa, Asukasten ja Lakiasiain luvun suhteen Maakunnan kahden Hovirätin alouksissa, on tähän asti ollut näiden Ylioikeutten alle epätasna ja sopimattomasti jaettu: sen tähden olemme me, ynnä yhteisen Läänimäärityksen kanssa, hyväksi löytäneet käsekä, että edellä sanotuista Lääneistä ne neljä ensinmainittua tulevat olemaan MEIDÄN Turun Hovirättimme Tuomioaloutta, ja ne viimeksi nimitetyt neljä olemaan Vaasan Hovirätin alaiset.

Näistä edellä saaduista kahdeksasta Maaherran Aloudesta tulevat Turun ja Porin, Viipurin, Vaasan, niin myös Oulun ja Kajaanin lääniti muuttamatta pitämään nykyiset rajansa; vaan ne muut Läänit pitää yhteenpanonsa vuoksi määrättämän niin kuin seuraa, nimittäin (lueteltuna Uudenmaan ja Hämeen läänien alueet pitäjittäin):

St. Mikkelin Lääni, Heinolasta St. Mikkelin Kirkonkylään muutetulla Maaherran asunnolla pitää sisällänsä: Yli-Hollolan Kihlakunnasta, Hollolan pitäjän alaisen Heinolan kappelin ynnä Maaherran nykyisen asumapaikan, Heinolan kanssa, niin myös kokonansa Savonmaan Ylä- ja Alapuolen Kihlakunnat entisestä Savon ja Karjalan (eli Kuopion) Läänistä ja sen Ala-Savonmaan Kihlakunnasta, Kerimäen, Säämingin, Rantasalmen Pitäjät, Heinäveden Kappelin kanssa, Joroisten ja Pieksämäen Pitäjät Haukivuoren Kappelin kanssa, samaiten kuin Säämingin Pitäjässä olevan Savonlinnan kaupungin ja Fästingin. (Tämän jälkeen seuraa luettelo Kuo-pion lääniin kuuluvista kunnista.)

Jonka jälkeen kaikkien asianomaisten tulee itsensä alamaisuudessa ojentaa, Suuremmaksi vakuudeksi tästä olemme ME omalla kädellämme tämän allekirjoittaneet, joka tapahtui St. Pietarpurissa 24 päiv. Maaliskuussa, 5. päiv. Huhtikuussa 1831.

NICOLAI.
Robert Rehbinder


Lähteet

  • Mikkelin lääni 150 vuotta. Juhlajulkaisu läänin täyttäessä 150 vuotta. Itä-Suomen Instituutti A:7. Länsi-Savo Oy, Mikkeli 1981. s. 74.
© Internetix/Mikkeli-seura/Heikki Myyryläinen 1998


Henkilökohtaiset työkalut
Vipuvoimaa EU:lta
Vipuvoimaa EU:lta

Mikkelin seudun
kulttuuriperintöohjelma